คุณภาพของมายลั่นธ์

เนื่องจากสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงต้องทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพเป็นปัจจัยหลักสำหรับอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ ที่มายลั่นธ์ เรามองว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนนับล้านหรือคนเพียงกลุ่มหนึ่งใด เราจะให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหรือเกินกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม

สำหรับเรา คุณภาพเริ่มต้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะที่เราทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกรายการที่เราหวังว่าจะวางตลาดเป็นที่ยอมรับได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ และยังขยายไปทั่วทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตรูปแบบยาสำเร็จรูป

เนื่องจากมาตรฐานของเราไม่ใช่มาตรฐานตามปกติธรรมดาทั่วไป ทีมงานภายในของเราดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก

ภายนอก เราทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพเพื่อช่วยในการพัฒนามาตรฐานที่สะท้อนถึงความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ จากนั้นเราพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานของเรา และบุคคลที่สามที่เราพึ่งพา สามารถปฏิบัติตามได้

โรงงานผลิตของเราได้รับการตรวจสอบเป็นประจำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายแห่งทั่วโลก

เรามีระบบและกระบวนการระดับโลกเพื่อให้บุคลากรของเรามีพื้นฐานและเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาระบบการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

"เรามีมาตรฐานคุณภาพระดับโลกหนึ่งเดียว เพราะเราทราบว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญนั้นอยู่ที่ใด ทุกอย่างเริ่มต้นและจบลงที่คุณ"
โรเบิร์ต เจ. คูรี่ย์ ประธานบริหาร ประธานบริหาร

สำหรับเราแล้ว เราให้ความสำคัญต่อความไว้วางใจเหนือยิ่งกว่ามาตรฐานคุณภาพระดับโลก ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งที่เราทำ คุณภาพเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ