ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

นวัตกรรมเป็นส่วนนื้นฐานของวัฒนธรรมของ Mylan นวัตกรรมเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจึงหาโอกาสในทุกๆปัญหา มันเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องหานักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, และนักคิด นับพัน มาทำงานร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

น่าแปลกใจไหมที่บริษัทที่มีชื่อในด้านยาสามัญคุณภาพสูงอยากสร้างนวัตกรรม? ลองพิจารณาในจุดนี้ ในปี 1984 เราเป็นบริษัทยาสามัญแห่งแรกที่ได้สิทธิบัตรยาใหม่ ในวันนี้เราผลิตยารุ่นชีวสมมูลเพื่อจำแนกความแตกต่างผลิตภัณฑ์ของเราจากของทั่วไป 

เพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า เราได้สร้างองค์กรที่หลากหลาย, ขับเคลื่อน, และไม่เหมือนใครในเรื่องของความสามารถในการประสานงาน

วัฒนธรรมระดับสากลอย่างแท้จริง

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก เราเริ่มสร้างหลักวิจัยและการพัฒนาที่สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบุคคลและแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกเป้าหมายหนึ่งคือ เพื่อเปลี่ยน 12 เขตเวลาไปเป็นประโยชน์
ผลลัพธ์: ทีมทั่วโลกที่มีแนวคิดแตกต่างกันเรื่องท้องถิ่นและปัญหาสุขภาพระดับโลก ผ่านการทำงานร่วมกัน เราเปลี่ยนเวลาไปเป็นพันธมิตร เมื่อทีมซีกโลกหนึ่งเลิกงาน อีกซีกโลกหนึ่งจะเริ่มงาน
กล่าวคือ ที่ Mylan การวิจัยและการพัฒนาไม่มีวันหลับ

ความแตกต่างของ Mylan

แนวทางที่เรามองคือ การทำงานแบบนี้ทำให้เราตอบสนองและกระตุ้นตลาดที่กำลังเติบโต ได้แก่ ยารักษาประสาท, มะเร็ง, ระบบหายใจ, ชีวภาพ, ยาฉีดและการรักษาใหม่ๆสำหรับ HIV/AIDS

โดยการร่วมมือข้ามทวีปและวัฒนธรรม เราตระหนักได้อย่างเร็วว่าไม่มีศูนย์วิจัยใดที่สำคัญเป็นหลัก มันเป็นที่ชัดเจนว่าท่ามกลางการคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งเราทำขึ้น มีความจริงหนึ่งเดียวที่ปรากฏว่าเมื่อเราร่วมมือกันเรายิ่งใหญ่กว่าการแยกกันทำงาน