ความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลก

วิสัยทัศน์สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลก

ความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกเป็นสิ่งทอภายในที่ มายลั่นธ์มุ่งมั่นในการบรรลุพันธกิจของเรา และมอบสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อโลกที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันความปรารถนาอันยาวนานของเราในการปรับปรุงการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในทุกภูมิภาค ในขณะที่ต้องเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ที่มายลั่นธ์ เราเชื่อว่าเรามีความรับผิดชอบในการช่วยให้โลกเป็นสถานที่น่าอยู่ขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เราต้องบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ก้าวข้ามอุปสรรค ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นเกือบ 60 ปี เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาด โดยการคิดใหญ่ ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อหาหนทางดำเนินการที่เป็นนวัตกรรมใหม่และทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม

และเราให้ความสำคัญต่อบุคลากรก่อนปัจจัยอื่น และเชื่อมั่นว่าผลกำไรจะตามมาภายหลัง ปรัชญานี้ซึ่งเราเรียกว่า "ธุรกิจดีได้ด้วยการทําดี" สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเราว่ามายลั่นธ์ไม่ใช่แค่บริษัท แต่คือเราทุกคน วันนี้เราเป็นปัจจัยที่ส่งมอบสุขภาพที่ดีเพื่อโลกที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ ๆ ด้านการดูแลสุขภาพและให้ผู้คนเข้าถึงยาคุณภาพสูงได้ถึง 7 พันล้านคนทั่วโลก เป็นสิ่งที่สำคัญ ความปรารถนาที่คุ้มค่า ที่เราหวังว่าจะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไป

ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการตัดสินใจทุกครั้งด้วยความระมัดระวัง และถามตัวเองว่า มันอาจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งผู้ป่วย ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ขาย เจ้าหนี้ และนักลงทุน อันที่จริงแล้ว โอกาสที่คุณหรือคนที่คุณใส่ใจมีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จของมายลั่นธ์

เรามีประวัติที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของมายลั่นธ์ หรือจีเอสอาร์ คือการเดินทางที่กำลังดำเนินการอยู่

อ่านความรับผิดชอบของเราที่คู่มือของมายลั่นธ์