ค่านิยมและภารกิจของมายลั่นธ์

ภารกิจของเรา

ที่มายลั่นธ์ เรามุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ การทำงานร่วมกันทั่วโลกเพื่อให้ประชากรกว่า 7 พันล้านคน เข้าถึงยาคุณภาพสูง เรา:

  • ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
  • สร้างความไว้วางใจ และการบริการที่เป็นเลิศ
  • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำในสิ่งที่ทำได้โดยง่าย
  • สร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตผ่านความมุ่งมั่นอย่างผู้นำระดับโลก

ค่านิยมของเรา

นวัตกรรม

เราเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากองค์กรทั่วไป มีวิสัยทัศน์ และกล้าที่จะลงมือทำ เรา "เชื่อมโยงจุด" ที่ผู้อื่นมองข้าม เรามองเห็นความเป็นไปได้และทำให้กลายเป็นความจริง เรารักที่จะท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ และแนะนำวิธีการใหม่ และแนวทางที่ดีกว่า ที่จะช่วยให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น การมีความกล้าจะเป็นกำลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์อยู่ในดีเอ็นเอของเรา

ความซื่อสัตย์

การทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญของเรา เราทำงานอย่างมีความรับผิดชอบแม้ในขณะที่ไม่มีใครมองเห็น เรามีมาตรฐานที่สูงซึ่งเราจะไม่ผ่อนปรน หลักทางจริยธรรมที่แน่วแน่นี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราบริสุทธิ์ พนักงานของเรามีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ความน่าเชื่อถือ

ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ หรือแล้วแต่คุณเรียก เราจะยึดถือสิ่งนี้ให้เป็นปกติวิสัย เรามุ่งมั่นที่จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณในทุกช่วงเวลาทั้งดีและร้าย แม้ท่ามกลางปัญหาและความยากลำบาก เราจะทำตามทุกคำสัญญา ในทุกครั้ง นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนทุกหนแห่งและทั่วโลกต่างเชื่อมั่นในมายลั่นธ์

การบริการ

เราเข้าใจดีว่า "รู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่เพื่อตนเอง" – แต่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น – และเราเชื่อว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่เราไม่สามารถจัดการได้ เราจะทำทุกอย่าง ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ก้าวข้ามทุกอุปสรรค และจะไม่ละความพยายาม – ทุกอย่างก็เพื่อตอบสนองความต้องการของใครบางคน เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงด้วยการบริการที่มีคุณภาพสูง

การทำงานเป็นทีม

หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น และประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่จะทำได้หากเราเดินเพียงลำพัง เรามีความสุขกับโอกาสในการทำงานร่วมกัน เนื่องจากจะเป็นการเติมพลัง ส่องแสงสว่าง และมีพลัง เมื่อเราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เราจะสามารถย้ายได้แม้กระทั่งภูเขา