คุณภาพของมายลั่นธ์

ที่มายลั่นธ์ คุณภาพไม่ได้เป็นหน้าที่ หรือแผนก

และมันไม่ใช่เพียงแค่ “การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์” เท่านั้น

ในทางกลับกัน คุณภาพที่มายลั่นธ์เป็นปรัชญา และเป็นสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของพนักงานที่แข็งขันจำนวน 35,000 คนของเรา มันเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างและ มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นจากร้านค้าไปจนถึงห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการเปิดตัวสินค้าทุกครั้ง และการจับมือกับลูกค้าในทุกครั้ง

เพราะไม่มีอะไรเป็นการสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานของเราได้ ทีมงานของเราดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไม่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะทำขึ้น ณ ที่ใดในโลก

ในความเป็นจริงเราได้ปกป้องกฎหมายที่ให้อำนาจแก่องค์การอาหารและยาเพื่อตรวจสอบโรงงานทุกแห่งทั่วโลกที่ส่งผลิตภัณฑ์มายังตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกๆ สองปี

คุณภาพอยู่ใน DNA ของเราและในทุกสิ่งที่เราทำ