งาน
งานที่ทำกับคน 7 พันล้านคน

ร่วมงานกับเรา

การประกอบอาชีพสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของหลายชีวิต มาร่วมงานกับเรา

เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากองค์กรทั่วไป ไม่ผ่อนผัน มุ่งมั่น กระตือรือร้น

นี่เป็นคุณสมบัติของคนในมายลั่นธ์ ซึ่งรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อประชากรกว่า 7 พันล้านคน ที่พึ่งพาพวกเขา เพื่อให้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพและกำหนดมาตรฐานใหม่ในการดูแลสุขภาพ ผู้คนที่รู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ 7 พันล้านคน ทีละคน

นี่คือวิธีที่เรากำลังสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อโลกที่ดีขึ้น

 • คุณภาพ

  ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการผลิต ระบบหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทีมงานรับประกันคุณภาพของเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของมายลั่นธ์ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองของเราได้สร้างระบบการควบคุมคุณภาพที่ตรงตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านอาหารและยา
 • ห่วงโซ่อุปทาน

  เมื่อผู้คนกว่า 7 พันล้านคนต้องพึ่งพาคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งคุณเป็นผู้ส่งมอบ นั่นคือภาระหน้าที่ของทีมห่วงโซ่อุปทานของมายลั่นธ์ เราประสานการสื่อสารเพื่อขจัดปัญหาคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างมายลั่นธ์ กับผู้จัดหาลูกค้า และผู้บริโภคของเรา เป้าหมาย: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ถูกต้องให้กับลูกค้าที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง
 • แผนกวิทยาศาสตร์

  การทำงานเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้คนจำนวน 7 พันล้านคนทั่วโลกเป็นเป้าหมายหลักของผู้ที่อยู่ในแผนกวิทยาศาสตร์ ที่นี่คุณจะมีโอกาสทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมจากการวิจัยและพัฒนา, การตลาด, การขึ้นทะเบียนยา, ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาตลาด เพื่อใช้กลยุทธ์ที่สนับสนุนภารกิจของเราและทำให้บริษัทของเรายังคงแข็งแกร่งและเข้มแข็ง
 • แผนกทางการแพทย์

  หากคุณต้องการผลักดันนวัตกรรมด้านชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์ระบบทางเดินหายใจ, ยาเฉพาะทาง, และยาสามัญ คุณอาจพิจารณาเข้าร่วมแผนกทางการแพทย์ ไม่ว่าทักษะของคุณจะอยู่ในด้านการวิจัยทางคลินิก การดำเนินงานทางคลินิก ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยง การดูแลด้านเทคนิคด้านยา การจัดการสิ่งพิมพ์ การจัดการข้อมูล หรือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีแรงบันดาลใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเรา
 • การผลิต

  การเข้าร่วมในแผนกการผลิต จะช่วยให้คุณสามารถหาวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่งานการผลิตให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ การดำเนินภารกิจประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโดยรวม หรือการทำงานในส่วนการพัฒนา การจัดการด้านเงินทุนและขีดความสามารถ วิศวกรรม ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน สุขภาพ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายของคุณก็เช่นเดียวกัน: เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย กำหนดและส่งมอบให้เกินกว่ามาตรฐานด้านคุณภาพ และสร้างความมั่นใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพสูง


โอกาสในงาน

งานที่ทำกับคน 7 พันล้านคน

Global Career site >