มายลั่นธ์ในประเทศไทย

เราสนับสนุนคำมั่นของเราในการช่วยคน 7
พันล้านคนเพื่อเข้าถึงยาคุณภาพสูงซึ่งมีความล้ำหน้าในทางอุตสาหกรรมและผลงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งในบริษัทเภสัชกรรมยาสามัญและยาเฉพาะโรคที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ทางยา (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ที่ใหญ่ที่สุดด้วย

ผลิตภัณฑ์ยาสามัญ

ผลิตภัณฑ์ยาสามัญของเราคลอบคลุมประเภททางการรักษา รูปแบบยา และระบบนำส่งยา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์

เราพัฒนา ผลิต และขายยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและแพทย์ในการดูและรักษาโรคทางเดินหายใจ อาการแพ้อย่างรุนแรง และอาการทางจิตเภท

ช่องทาง

เราทำอย่างไรเพื่อให้คน 7 พันล้านคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา? โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ – ความร่วมมือจากแพทย์ และรัฐบาล, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง และลูกค้าสถาบันต่างๆ