นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Mylan ("บริษัท”) ให้คำมั่นในการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นี่คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทถ้าคุณรู้สึกว่าบริษัทไม่เคารพนโยบายนี้ คุณควรรีบติดต่อ info.thailand@mylan.com และเราจะแก้ปัญหาของคุณ

นโยบายนี้เริ่มต้นจากที่ข้อมูลใดๆที่บริษัทเก็บจากคุณหรือที่คุณให้เรา จะถูกประมวลผลโดยเรา โปรดอ่านมุมมองและการปฏิบัติของเราเรื่องข้อมูลของคุณและวิธีที่บริษัทจัดการกับมัน อย่างระมัดระวังเพื่อความเข้าใจของคุณเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้อยู่ภายใต้กฏหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวทั้งหมด

สำหรับจุดประสงค์ของนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลมีความหมายเหมือนข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่พิสูจน์ตัวตนได้ 


เราเก็บข้อมูลอะไรจากคุณ?

เราอาจเก็บ, รักษาและประมวลผข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังนี้

ก.ข้อมูลที่คุณเข้าเว็บไซต์เรา www.mylan.th (“เว็บไซต์”) รวมถึงแต่ไมจำกัดต่อข้อมูล traffic, ข้อมูลเรื่องตำแหน่งและข้อมูลเรื่องการสื่อสารอื่น, และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ;

ข.ข้อมูลที่คุณให้เราเรื่องจุดประสงค์การลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์, สมัครสมาชิกเพื่อขอรับบริการ, ข้อความที่นำส่ง, คำร้องขอบริการ/หรือสมัครงานกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรและอีเมลของคุณ);

ค.ข้อมูลที่คุณให้เราหลังกรอกแบบฟอร์มหรือถ้าคุณส่งข้อความหรือคำร้องหาเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรและอีเมลของคุณ) บริษัทอาจถามข้อมูลคุณเมื่อคุณรายงานปัญหากับเว็บไซต์;

ง.ถ้าคุณติดต่อบริษัท อาจมีการบันทึกส่วนนั้น;

จ.บริษัทอาจขอให้คุณทำแบบสำรวจที่ใช้ในจุดประสงค์การวิจัย แม้คุณจะไม่ต้องตอบก็ตาม


IP addresses และคุ๊กกี้

บริษัทอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น IP address, ระบบการทำงานและประเภทเบราเซอร์ เพื่อการบริหารระบบ นี่เป็นข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการทำงานของเบราเซอร์ผู้ใช้งานและไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดๆ ขอบเขตของข้อมูลนี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใช้เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและไม่ได้มีการเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์อื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์

กรุณาไปหน้าต่อไปเพื่อดูนโยบายคุ๊กกี้แบบสมบูรณ์


เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคุณเพื่ออะไร?

บริษัทอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ก.สำหรับบริหารงานเว็บไซต์;

ข.สำหรับจุดประสงค์ทางสถิติเพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์;

ค.เพื่อให้ข้อมูลที่คุณร้องขอกับบริษัทหรือข้อมูลที่คุณอาจสนใจ ที่ซึ่งคุณให้อนุญาตในการติดต่อแล้ว

ง.เพื่อจัดการกับคำถามและ/หรือการสมัครที่คุณทำผ่านฟอร์มบนเว็บไซต์;

จ.เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์แสดงในรูปแบบที่มีประสิทธิที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ;

ฉ.เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา;

ช.เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมกับบริการเชิงปฏิสัมพันธ์กับเรา เมื่อคุณอยากจะทำ;

ซ.เพื่อแจ้งคุณเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบริการเรา

การเปิดเผย

บริษัทจะไม่ขาย, แบ่งปัน, ส่งต่อหรือเช่าข้อมูลที่เก็บได้จากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสาขาย่อยของเราหรือบริษัทโฮลดิ้งและสาขาย่อย

 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม:

ก.ในกรณีที่บริษัทขายหรือซื้อสินทรัพย์หรือธุรกิจใดๆ ที่บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ขายหรือผู้ซื้อ สินทรัพย์หรือธุรกิจดังกล่าว

ข.หากบริษัทหรือ สินทรัพย์ได้มาโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะถือไว้โดยบริษัทเหล่านั้น และลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการถ่ายโอน;

ค.เพื่อจำกัดเขตตามหน้าที่ทางกฎหมายที่ระบุหรือตามตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการแชร์ข้อมูลบริษัทหรือสมาชิกของกลุ่มที่อยู่ในรายการหรือที่มีการเทรด

ง.หากบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายกำหนด หรือเพื่อบังคับหรือใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้และข้อตกลงอื่น; หรือเพื่อป้องกันสิทธิ์, ทรัพย์สิน, หรือความปลอดภัยของบริษัท, ลูกค้าของเรา, หรืออื่นๆ นี่รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นเพื่อจุดประสงค์ป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงทางเครดิต


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่ปลอดภัยทั้งหมด  บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังเว็บไซต์; การส่งใดๆเป็นความเสี่ยงของคุณทั้งสิ้น เมื่อบริษัทรับข้อมูลของคุณมา บริษัทจะใช้กระบวนการและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เคร่งครัดมาป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการอนุญาต 

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่บริษัทเก็บจากคุณอาจถูกถ่ายโอนและเก็บที่ปลายทางนอก "EEA"  ซึ่งอาจดำเนินการโดยพนักงานที่ทำงานนอก EEA ที่ทำงานให้บริษัทหรือหนึ่งในซัพพลายเออร์ของบริษัทดังกล่าว   ในการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล คุณยินยอมให้ทำการถ่ายโอน, เก็บ, หรือจัดการข้อมูลนี้   บริษัทจะดำเนินทุกขั้นตอนอย่างมีเหตุผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัว


การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวด้วยการโพสต์เวอร์ชั่นใหม่ลงเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561


การร้องขอและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

คุณสามารถขอสำนาข้อมูลคุณกับเราเมื่อใดก็ได้และไม่มีมีการเสียค่าใช้จ่าย เราสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงความไม่ถูกต้องเมื่อคุณร้องขอได้

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

บางครั้งเราอาจให้ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ขององค์กรอื่น ลิ้งค์เหล่านี้ให้ข้อมุลของคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่ได้รับผิดชอบแทนพวกเขาในกรณีทีมีความเสียหายหรือเกิดการสูญเสียจากการใช้ของคุณ

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการใช้ข้อมูล กรุณาติดต่อ info.thailand@mylan.com