งานที่หลอกลวง - ประกาศความไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

“โปรดทราบว่าเราได้รับรายงานกิจกรรมรับสมัครที่หลอกลวงซึ่งรวมถึงคำขอข้อมูลทางธนาคาร บัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ โดยปัจเจกบุคคลหรือองค์กรที่อ้างข้อความอันเป็นเท็จว่ากำลังรับสมัครในนามของ Mylan กิจกรรมที่หลอกลวงมักเริ่มต้นด้วยการสอบถามหรือใบสมัครเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานหลอกๆ ที่ส่งโดยทางอีเมล, อินสแตนต์
เมสเซนเจอร์ (instant messenger, IM) หรือข้อความ Mylan และบริษัทห้างร้านที่รับสมัครของ Mylan ไม่ได้ขอข้อมูลทางธนาคารหรือบัตรเครดิตอย่างเชื่อมโยงกับกิจกรรมรับสมัครของ Mylan นอกจากนี้ ผู้แทน Mylan ไม่ได้ขอให้ชำระเงินหรือขอข้อมูลธนาคารส่วนบุคคลในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร Mylan.com เป็นแหล่งเป็นทางการของการลงประกาศงานทั้งหมดของบริษัทและเว็บไซต์อาชีพของบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต หากท่านสงสัยความชอบด้วยกฎหมายของตำแหน่งงานที่ว่างซึ่ง Mylan กำลังรับสมัครอยู่ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Mylan เพื่อดูว่ามีการลงประกาศงานหรือไม่ Mylan ว่าจ้างธุรกิจตัวแทนสำหรับการรับสมัครจริงๆ เพื่อช่วยระบุตัวผู้สมัครที่อาจเป็นไปได้สำหรับตำแหน่งที่ว่าง หากผู้แทน Mylan ที่ได้รับอนุญาตติดต่อท่านเกี่ยวกับโอกาสงานก็ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในส่วนของท่านในฐานะผู้หางาน หากท่านเป็นเป้าหมายของสิ่งที่ท่านเชื่อว่าเป็นกิจกรรมรับสมัครที่หลอกลวงและ/หรือถูกขอข้อมูลด้านการเงินหรือด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเงินเป็นการตอบแทน กรุณาติดต่อสำนักงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น”