ช่องทางที่เข้าถึงได้

เราใช้ประโยชน์จากเครือข่ายช่องทางการเข้าถึงระดับท้องถิ่น และระดับโลกที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงแพทย์ สถาบัน รัฐบาล ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง

นี่คือความสัมพันธ์ที่เราสร้างและบ่มเพาะมานานหลายทศวรรษ เนื่องจากความไว้วางใจเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพระดับโลกของเรา ทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งที่เราทำ นั่นคือวิธีที่เราปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเช่นกัน

เมื่อคุณเลือกให้เราเป็นคู่ค้า เราทำให้การสร้างความสัมพันธ์ – และค่านิยมแบ่งปันที่เกิดขึ้น – อยู่เหนือสิ่งใด อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะได้รับประโยชน์จากงานที่เราทำร่วมกัน

หากคุณแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการผลิต และยากต่อการกำหนดสูตร คุณควรทราบว่าความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าของเราเป็นแบบระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นยาสำหรับคนนับล้านหรือคนไม่กี่คน ลำดับความสำคัญของเราก็เพื่อตอบสนองหรือทำให้เกินมาตรฐานอุตสาหกรรม

 • รัฐบาล

  หุ้นส่วนภาครัฐของเรา ได้แก่ องค์การควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติอินเดีย (NACO) และกรมอนามัยของแอฟริกาใต้ ในอินเดียเราเป็นผู้จัดจำหน่ายยารักษาโรคเอชไอวี/เอดส์ชั้นนำของ NACO และช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการหยุดยั้งและยกเลิกการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ผ่านโปรแกรมการป้องกัน การรักษา การดูแล และการสนับสนุนแบบผสมผสาน ในแอฟริกาใต้เรายังเป็นหนึ่งในผู้จัดหาชั้นนำของยารักษาโรคเอชไอวี/เอดส์

  นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลกผ่านการริเริ่มนโยบายที่มุ่งเพิ่มการใช้ประโยชน์ยาสามัญ และการปรับปรุงการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูง

 • แพทย์

  ในทุกวัน ผู้แทนหลายร้อยคนของมายลั่นธ์จะเข้าพบแพทย์นับพันคน ผ่านการประชุมดังกล่าว เราสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้นและมอบพันธะสัญญาของเราในการให้แพทย์และผู้ป่วยของพวกเขาเข้าถึงยาคุณภาพสูง

  นอกจากนี้เรายังสนับสนุนแพทย์ด้วยการริเริ่มต่าง ๆ เช่นโครงการของเรา โครงการประกันชีวิต ในอินเดีย โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ เข้าใจสภาพของตนเอง และติดต่อกับแพทย์ระหว่างการเข้ารับการตรวจ

 • สถาบัน

  ลูกค้าสถาบันของเราประกอบด้วยโรงพยาบาลที่หลากหลาย สิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลระยะยาว สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการราชทัณฑ์, องค์กรจัดซื้อแบบกลุ่ม, เครือข่ายการจัดส่งแบบบูรณาการ และร้านขายยาแบบพิเศษ นอกจากนี้เรายังทำงานใกล้ชิดกับองค์กรจัดซื้อชั้นนำหลายแห่งเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยาสามัญและผลิตภัณฑ์ยาที่มีชื่อทางการค้ามีให้บริการแก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพภายในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ประกอบด้วย แบบฉีด แบบถุงขนาดเล็กก่อนที่จะต้องผสมตัวยา แบบใช้เพียงครั้งเดียว และแบบใช้หลายครั้ง นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ช่วยปรับปรุงการควบคุมสินค้าคงคลัง ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายสินค้า และส่งเสริมสิทธิในการบริหารยา

 • ผู้ค้าปลีก

  เราจัดหาโซ่อุปทานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งร้านขายยาอิสระ ชุดข้อมูลการศึกษาของเรา ช่วยให้ร้านขายยาสามารถให้มีข้อมูลและคำตอบเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้
 • ผู้ค้าส่ง

  ความสัมพันธ์ทั่วโลกของมายลั่นธ์กับผู้ค้าส่ง มีส่วนสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าถึงผู้คนที่ต้องการได้ กว่า 165 ประเทศและเขตปกครอง
 • ผู้จัดการฝ่ายประโยชน์ด้านเภสัชกรรม

  ในสหรัฐอเมริกา มายลั่นธ์ยังทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายประโยชน์ด้านเภสัชกรรม (PBMs) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูงของเราได้ ผ่านแผนสุขภาพของพวกเขา